ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΚΑΙ ΣΥ

Εκδηλώσεις

Επιπλέον της βασικής της λειτουργίας, η ΚΜΜ επιδιώκει να προσφέρει πολιτιστικό και πνευματικό έργο στην τοπική αλλά και ευρύτερη κοινωνία, συχνά σε συνεργασία με ιδιώτες και φορείς.

♦ Διοργανώνει εκδρομές, ψυχαγωγικά απογεύματα και λαχειοφόρους αγορές με στόχο την συγκέντρωση πόρων για την συνέχιση της λειτουργίας της.
♦ Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τους τροφίμους της, προσφορά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων φιλανθρώπων.
♦ Διοργανώνει και φιλοξενεί επιστημονικές ομιλίες και διαλέξεις με θεματικές, που απασχολούν τον πολίτη (πχ. νόσος Alzheimer).

Ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις μας…