ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΚΑΙ ΣΥ

Δράσεις

Στο πλαίσιο της αποστολής μας αναφορικά με την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του πνεύματος, καθώς και των αισθημάτων αλληλεγγύης, φιλαλληλίας και φιλανθρωπίας στην τοπική κοινωνία αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η ΚΜΜ διοργανώνει μια σειρά δράσεων, ανοιχτές σε όλους.

Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας
Ημέρα Αναγνώρισης Κοινωνικής Προσφοράς
Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης με θέμα την Τρίτη Ηλικία
Έκδοση εφημερίδας «Ο Παλμός της Ανθρωπιάς»
Εκδηλώσεις
Εορτασμοί Αγίου Γερασίμου