ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΚΑΙ ΣΥ

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Επίτιμα Μέλη:

Κυριάκος Βαλαβάνης

Αντώνιος Γερμανός†

Άννα Καπαράκου

Κωνσταντίνος Κορρές†

Παναγιώτης Κουτρόπουλος

Αικατερίνη Στράντζαλη

 

Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος: Διονύσιος Θεοφιλάτος †

 

Η ΚΜΜ δεν θα μπορούσε να εκπληρώνει το έργο της χωρίς την υποστήριξη του πολύτιμου διοικητικού, νοσηλευτικού και εργατικού δυναμικού της.