ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΚΑΙ ΣΥ

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΚΜΜ διοικείται από 9μελές εθελοντικό Διοικητικό Συμβούλιο διετούς θητείας.

 

Πρόεδρος: Αναστάσιος Θεοφιλάτος

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κοζυράκης

Γεν. Γραμματέας: Πετρούλα Πατεράκη

Ταμίας: Άννα Γεωργιάδη

Έφορος: Κων/νος Παπουνίδης

Γραμματέας Γ’ Ηλικίας: Μουντζούρη Μαρίνα

Μέλη: Αθανάσιος Παγώνης

            Αναστασία Μουντζούρη

            Βασιλική Γκατζέλη

 

Εξελεγκτική Επιτροπή:   

Χρυσούλα Κοσμοπούλου

Ιωάννης Στρουμπούλης

Παναγιώτης Λασπαδάκης

 

Επίτιμα Μέλη:

Κυριάκος Βαλαβάνης

Αντώνιος Γερμανός†

Άννα Καπαράκου

Κωνσταντίνος Κορρές†

Παναγιώτης Κουτρόπουλος

Αικατερίνη Στράντζαλη

 

Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος: Διονύσιος Θεοφιλάτος †

 

Η ΚΜΜ δεν θα μπορούσε να εκπληρώνει το έργο της χωρίς την υποστήριξη του πολύτιμου διοικητικού, νοσηλευτικού και εργατικού δυναμικού της.