ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΚΑΙ ΣΥ

Kοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου

Η Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου (ΚΜΜ) είναι Φιλανθρωπικό Σωματείο με έδρα το Μοσχάτο με έτος ίδρυσης το 1962.

Εδώ και 53 χρόνια η ΚΜΜ έχει ως αποστολή να μεριμνά για τους ενδεείς και αναξιοπαθούντες ανθρώπους, καθώς και να συμπαρίσταται σε όσους έχουν ανάγκη ηθικής ή υλικής αρωγής. Κορωνίδα της ποικίλης δράσης της είναι η παροχή μόνιμης στέγης σε απόρους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν έχουν οικογένεια ή δεν μπορούν να συντηρηθούν από αυτήν.

Παράλληλα, με αφετηρία την 50ετή ανοδική πορεία της χάρη στην υποστήριξη φιλανθρώπων, φίλων, ευεργετών και δωρητών, η ΚΜΜ επιδιώκει να καλλιεργεί πνεύμα φιλαλληλίας, αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας στο κοινωνικό σύνολο. Προκειμένου να εκπληρώνει αυτή την αποστολή της, η ΚΜΜ διοργανώνει ποικίλες δράσεις επιστημονικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.