ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΚΑΙ ΣΥ

Αναζήτηση προσωπικού

Zητείται νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και προϋπηρεσία για 8ωρη πενθήμερη απασχόληση σε κυλιόμενο ωράριο. Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 210.94.19.063 ή στο email: [email protected]. Τ/φ επικοινωνίας: 2109418193, Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-14.00. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας και κατόπιν ραντεβού.

Ανάγκη για άμεση πρόσληψη.